Kehitysvammaisten kognitiivinen toimintakyky

Kehitysvammainen henkilö saattaa kohdata erilaisia haasteita kognitiivisen toimintakyvyn kanssa. Kognitiivinen toimintakyky viittaa henkilön kykyyn oppia, ymmärtää, muistaa, ajatella, keskittyä ja ratkaista ongelmia. Kehitysvammaisilla henkilöillä tämä voi olla vaikeampaa kuin muilla, ja he saattavat tarvita erityistä tukea tässä asiassa. Kognitiivisen toimintakyvyn puutteet voivat vaihdella suuresti kehitysvammaisesta henkilöstä toiseen. Jotkut henkilöt voivat olla lievästi kehitysvammaisia, ja heillä… Read More »

Katri saarikivi lapset musiikki kognitiivinen

psykologia. Katri Saarikivi on suomalainen kognitiivisen psykologian tutkija ja musiikintutkimuksen professori. Hän on erikoistunut tutkimaan musiikin vaikutusta ihmisten kognitiivisiin prosesseihin, kuten ajatteluun, oppimiseen ja muistiin. Saarikivi on kiinnostunut erityisesti siitä, miten musiikki vaikuttaa lasten kehitykseen ja oppimiseen. Musiikilla on monia positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Se stimuloi aivoja monin eri tavoin ja voi edistää kielenkehitystä sekä… Read More »

Tunnista vuohenputki

Vuohenputki (Aegopodium podagraria) on yleisesti esiintyvä rikkakasvi, joka voi aiheuttaa haittaa puutarhassa, pihamaalla ja luonnonalueilla. Se on nivelkaislaji eli se lisääntyy erityisen helposti juurijuotoksista ja juurakoista. Vuohenputki on tunnistettavissa piirteistään. Sen lehdet ovat kolmisormiset ja veitsimäiset, ja ne muodostavat tiheän lehdekkeen. Lehtien laidoilla on hampaita, ja ne kasvavat pitkillä lehtiruoduilla. Lehtien leikkauspinnat ovat karvaiset, mikä… Read More »

Kasvatustiede kognitiivinen psykologia

Kasvatustiede ja kognitiivinen psykologia ovat kaksi tieteenalaa, jotka tutkivat ihmisen oppimista ja kehitystä eri näkökulmista. Kasvatustiede keskittyy erityisesti koulutus- ja opetusprosessien tutkimiseen, kun taas kognitiivinen psykologia keskittyy ihmisen mielen toimintaan ja ajatteluprosesseihin. Kasvatustieteen näkökulmasta oppiminen ja kehitys ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja ohjausta. Kasvatustieteilijät tutkivat erilaisia opetustapoja, oppimisympäristöjä ja pedagogisia strategioita, jotta… Read More »

Tunnista vaatekoi

Vaatekoi (Tineola bisselliella) on pienikokoinen, ötökkäperhosiin kuuluva hyönteislaji, joka tunnetaan erityisesti siitä, että se aiheuttaa vahinkoa vaatteille ja tekstiileille. Vaikka ne eivät aiheuta harmia ihmisten terveydelle, ne voivat olla todellinen riesa kodissasi, jos niitä ei torjuta tehokkaasti. Vaatekoi aikuisena hyönteisenä on erittäin pieni, noin 9-16 millimetrin mittainen. Sen siipien väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmahtavaan, ja niillä… Read More »

Kapea kognitiivinen

Kapea kognitiivinen on käsite, joka liittyy ihmisen kykyyn hahmottaa ja käsitellä tiettyjä ärsykkeitä tai informaatiota. Se viittaa tiettyyn kognitiivisen prosessin osa-alueeseen, joka on erikoistunut johonkin tiettyyn tehtävään tai tiettyyn tyyppiseen informaatioon. Kapea kognitiivinen kyky voi liittyä esimerkiksi kasvojen tunnistamiseen, numeroiden käsittelyyn tai kielen ymmärtämiseen. Usein kapeasta kognitiivisesta kyvystä puhuttaessa tarkoitetaan henkilön erinomaista kykyä suoriutua tietyntyyppisestä… Read More »

Tunnista tubettaja

Tubettajien suosio on kasvanut huimasti viime vuosina, ja monet nuoret ihailevat ja seuraavat heidän tekemisiään päivittäin. Tubettajien tunnistaminen on tullut tärkeäksi monelle nuorelle, sillä he haluavat pitää mukana kaikista uusimmista trendeistä ja suosituimmista sisällöntuottajista. Tässä artikkelissa kerromme, miten tunnistaa tubettaja ja mitä seuraamisesta voi oppia. Ensimmäinen askel tubettajan tunnistamisessa on tiedostaa, millaisia kanavia ja sisältöjä… Read More »

Kahneman kognitiivinen harha

Kognitiivinen harha on ilmiö, joka perustuu ihmisen mielen oikullisuuteen ja virhealttiuteen tiedonkäsittelyssä. Tämä ilmiö on ollut keskeisessä roolissa psykologi Daniel Kahnemanin tutkimuksissa, ja hän on tehnyt laajasti tunnetuksi kognitiivisen harhan eri muotoja. Kahneman on yksi kognitiivisen psykologian perustajista, ja hän on erityisen tunnettu ajattelutapoja tutkineesta kirjastaan ”Thinking, Fast and Slow” (suom. Ajattelemisen nopeasta ja hitaasta).… Read More »

Tunnista puutarhakasvi

Puutarhakasvit tuovat iloa ja kauneutta kotipihoille ja -puutarhoille ympäri maailmaa. Ne voivat olla sekä hyöty- että koristekasveja, ja niiden tunnistaminen on tärkeää, jotta osaa hoitaa ja hyödyntää niitä oikein. Puutarhakasvit voivat olla monenlaisia: erilaisia kukkivia kasveja, hedelmäpuita, vihanneksia ja yrttejä. Kasvien tunnistaminen voi joskus olla hankalaa, varsinkin jos ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa kasveista.… Read More »

Järvenpää kognitiivinen psykoterapeutti vet

Järvenpää kognitiivinen psykoterapeutti vetää huomiota puoleensa Järvenpäällä toimiva kognitiivinen psykoterapeutti on herättänyt viime aikoina paljon huomiota alueella. Terapeutin ammatissa on pitkä historia ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tehokkaimmista psykoterapian muodoista. Kognitiivinen psykoterapia auttaa henkilöitä tunnistamaan ja muuttamaan kielteisiä ajattelumalleja ja toimintatapoja, jotka vaikuttavat heidän mielenterveyteensä ja hyvinvointiinsa. Järvenpääläinen kognitiivinen psykoterapeutti on saavuttanut mainetta erinomaisesta… Read More »