Kognitiivinen dissonanssi ja päihteet

By | 26 marraskuun, 2023

Kognitiivinen dissonanssi ja päihteet: Miksi kieltäydymme hyväksymästä päihteiden haittoja?

Päihteiden käyttöön liittyy usein kognitiivinen dissonanssi, eli ristiriita ajatusten ja tekojen välillä. Ihmiset voivat tiedostaa päihteiden haitalliset vaikutukset terveyteen ja elämään, mutta silti jatkaa niiden käyttöä. Miksi näin tapahtuu ja miten kognitiivinen dissonanssi vaikuttaa päihteiden käytön muutokseen?

Mitä on kognitiivinen dissonanssi?

Kognitiivinen dissonanssi tarkoittaa tilannetta, jossa henkilön ajatukset, uskomukset tai arvot ovat ristiriidassa hänen tekemiensä päätösten tai toiminnan kanssa. Tämä ristiriita aiheuttaa epämukavaa tunnetta, jota pyritään väistämään erilaisin strategioin, kuten välttelyyn tai vakuutteluihin.

Päihteiden käyttöä koskeva kognitiivinen dissonanssi

Päihteiden käyttöä koskeva kognitiivinen dissonanssi ilmenee usein tilanteissa, joissa ihmiset tiedostavat päihteiden haitalliset vaikutukset, mutta jatkavat niiden käyttöä. Tähän voi liittyä esimerkiksi ristiriita ajatuksissa, joissa tiedetään päihteiden olevan haitallisia, mutta samalla halutaan kokea niiden tarjoamaa hetkellistä mielihyvää tai helpotusta.

Kognitiivinen dissonanssi ja päihteiden käytön muutos

Päihteiden käytön muuttaminen edellyttää kognitiivisen dissonanssin vähentämistä ja uusien näkökulmien omaksumista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tiedon lisääntymisen, omien arvojen ja tavoitteiden tarkistamisen, sekä uusien toimintatapojen opettelemisen kautta. Päihteiden käytön muutoksen tukemiseen voi liittyä myös terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa tukea ja ohjausta.

Kognitiivinen dissonanssi ja päihdevalistus

Kognitiivinen dissonanssi on tärkeä huomioida myös päihdevalistuksessa. Pelkästään päihteiden haittojen korostaminen ei välttämättä ole tehokasta, jos se ei ota huomioon yksilön omia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita päihteiden käytön suhteen. Päihdevalistuksen tulisi myös tarjota tukea ja mahdollisuuksia kognitiivisen dissonanssin vähentämiseen ja uusien toimintamallien löytämiseen.

Yhteenveto

Kognitiivinen dissonanssi vaikuttaa merkittävästi päihteiden käyttöön ja muutokseen liittyvään ajatteluun ja käyttäytymiseen. Päihteiden käytön muuttaminen edellyttää usein kognitiivisen dissonanssin vähentämistä ja uusien näkökulmien omaksumista. Päihdevalistuksen tulisi ottaa tämä huomioon tarjoamalla tukea ja ohjausta yksilön omien ristiriitojen ja ajatusten käsittelyyn päihteiden käytön suhteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *