Kendall 1993 2000 kognitiivinen käyttäytymismalli

By | 23 syyskuun, 2023

Kendallin kognitiivisen käyttäytymismallin tarkoituksena on ymmärtää ja hoitaa lasten ja nuorten ahdistusta, masennusta ja muita emotionaalisia ongelmia. Malli perustuu kognitiivisen psykoterapian periaatteisiin, jossa ajatellaan, että ajatukset ja mielikuvat vaikuttavat voimakkaasti tunteisiin ja käyttäytymiseen.

John Kendall, psykologi ja tutkija, kehitti tämän mallin 1990-luvulla vastauksena tarpeeseen tarjota tehokas hoitomuoto lapsille ja nuorille, joilla on mielenterveysongelmia. Mallin ydin perustuu siihen, että korjaava muutos tapahtuu muuttamalla heidän ajattelutapojaan ja uskomuksiaan itsestään ja maailmasta.

Kendallin mallin keskeinen ajatus on, että lapsen tai nuoren tunteet ja käyttäytyminen ovat seurausta heidän ajatuksistaan. Hän korostaa, että ahdistuksen, masennuksen ja muiden ongelmien taustalla on usein negatiivisia ajatusmalleja ja vääristyneitä tulkintoja ympäristöstä ja omasta itsestä.

Malli tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä auttaakseen lapsia ja nuoria tunnistamaan ja korjaamaan näitä negatiivisia ajatuksia. Yksi tärkeä työkalu on itsepuheluiden ja ajatusten tunnistaminen. Lapset oppivat olemaan tietoisia omista sisäisistä puheistaan ja tunnistamaan, miten ne vaikuttavat heidän tunteisiinsa.

Toinen keskeinen menetelmä Kendallin mallissa on roolimallien ja mielikuvituksen harjoittaminen. Lapset oppivat etsimään ja luomaan myönteisiä mielikuvia ja ajatuksia itsestään ja tilanteista. He myös opettelevat visualisoimaan positiivisia toimintatapoja ja tulevaisuuden skenaarioita.

Kendallin malli perustuu vahvasti myös lääketieteelliseen tietoon, ja sen tehokkuus on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Mallin avulla lapset ja nuoret pystyvät saamaan paremman kontrollin ja hallinnan omasta ajattelustaan, tunteistaan ​​ja käyttäytymisestään.

Kendallin kognitiivinen käyttäytymismalli ei ole ainoastaan psykoterapeuttien käytettävissä, vaan se voi olla myös käyttökelpoinen oppimisen ja kasvatuksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Malli tarjoaa lapsille ja nuorille työkaluja selviytyä ahdistuksesta, masennuksesta ja muista mielenterveysongelmista sekä kehittää positiivisempia ajattelumalleja ja itsetuntemusta.

Kaiken kaikkiaan Kendallin kognitiivinen käyttäytymismalli on hyödyllinen ja tehokas menetelmä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoidossa. Se tarjoaa konkreettisia työkaluja ajatusmallien muuttamiseksi ja auttaa lapsia ja nuoria kehittämään taitojaan paremman mielenterveyden saavuttamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *