Katri saarikivi lapset musiikki kognitiivinen

By | 18 syyskuun, 2023

psykologia.

Katri Saarikivi on suomalainen kognitiivisen psykologian tutkija ja musiikintutkimuksen professori. Hän on erikoistunut tutkimaan musiikin vaikutusta ihmisten kognitiivisiin prosesseihin, kuten ajatteluun, oppimiseen ja muistiin. Saarikivi on kiinnostunut erityisesti siitä, miten musiikki vaikuttaa lasten kehitykseen ja oppimiseen.

Musiikilla on monia positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Se stimuloi aivoja monin eri tavoin ja voi edistää kielenkehitystä sekä sosiaalisia taitoja. Musiikin kuuntelu ja itse musisoiminen kehittää myös motorisia taitoja ja rytmisyyttä. Saarikivi on tutkinut esimerkiksi sitä, miten musiikki parantaa lasten tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Hän on havainnut, että musiikin kuuntelu auttaa lasta rauhoittumaan ja keskittymään paremmin erilaisiin tehtäviin.

Saarikiven tutkimusten perusteella musiikilla voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia lasten kognitiiviseen kehitykseen. Esimerkiksi musiikinopiskelu ja soitinten soittaminen kehittää tarkkoja havainto- ja keskittymiskykyjä, jotka voivat hyödyttää lasta myös muilla oppimisen alueilla. Lisäksi musiikin kuuntelu ja musiikin tekeminen voivat parantaa lasten muistia ja oppimista.

Katri Saarikivi korostaa, ettei ole väliä, onko lapsi musiikillisesti lahjakas tai osaako soittaa mitään instrumenttia. Musiikki vaikuttaa kaikkiin lapsiin, ja sen vaikutukset voivat olla merkittäviä kaikille. Saarikivi kannustaakin vanhempia ja kasvattajia tarjoamaan lapsilleen mahdollisuuksia musiikin kokemiseen ja tekemiseen eri muodoissaan.

Musiikin positiivisia vaikutuksia voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Saarikivi on tehnyt yhteistyötä muun muassa opettajien kanssa kehittääkseen musiikin integrointia eri oppiaineisiin. Hän on tutkinut, miten musiikki voi tukea esimerkiksi matematiikan oppimista. Musiikin elementit, kuten rytmi ja sävelkorkeudet, voivat auttaa lapsia hahmottamaan abstraktimpia matemaattisia käsitteitä ja helpottaa oppimista.

Katri Saarikiven tutkimukset ja työ musiikin parissa ovat tuoneet uutta valoa siihen, miten musiikki voi vaikuttaa lasten kognitiiviseen kehitykseen. Musiikki tarjoaa lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään luovasti, kehittää taitojaan ja oppia uutta. Se vaikuttaa positiivisesti lasten tarkkaavaisuuteen, muistiin, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. On tärkeää kannustaa lapsia musiikin pariin ja tarjota heille mahdollisuuksia musiikin kokemiseen ja tekemiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *