Tunne ja turvataitoja lapsille julkari

By | 7 syyskuun, 2023

Tunne- ja turvataitojen opettaminen on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Näiden taitojen avulla lapsi oppii tunnistamaan omia tunteitaan ja tarpeitaan, sekä osaa asettaa omia rajojaan, ilmaista itseään ja huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaiseminen on tärkeä osa sosiaalista vuorovaikutusta ja itsetuntemusta. Tunteiden käsittelytaidoilla lapsi oppii ymmärtämään omia reaktioitaan erilaisissa tilanteissa ja pystyy tarvittaessa myös rauhoittamaan itseään. Taito tunnistaa omia tunteitaan auttaa lasta myös ymmärtämään muiden ihmisten tunteita ja reaktioita. Näitä taitoja harjoittelemalla lapsi oppii kommunikoimaan paremmin muiden kanssa ja kehittää empatiakykyään.

Turvataitojen opettaminen taas auttaa lasta ymmärtämään, miten pitää huolta omasta turvallisuudestaan erilaisissa tilanteissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oman kehon rajojen tunnistamista, kykyä sanoa stop ja kieltäytyä asioista, joita ei halua tehdä, sekä kykyä pyytää apua, jos sellainen on tarpeen. Turvataitojen opettaminen auttaa lasta myös tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään tervettä itsetuntoa ja luottamusta omiin taitoihinsa selviytyä erilaisista tilanteista.

Monet lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta tunne- ja turvataitojen oppimisessa. Vanhemmat, opettajat ja muut aikuiset voivat olla lapsen tukena näiden taitojen oppimisessa ja tarjota turvallisen ympäristön, jossa lapsi voi harjoitella tunnistamaan omia tunteitaan ja ilmaisemaan niitä. Lapset myös oppivat edelläkävijöiltään, joten aikuisilla on tärkeä rooli mallina toimimisessa.

Tunne- ja turvataitojen opettaminen on hyvä aloittaa jo varhaisessa iässä. Lapsen kehittyessä näillä taidoilla on kuitenkin merkitystä läpi elämän. Ne auttavat lapsia selviytymään erilaisista haasteista ja vaikeista tilanteista, sekä luomaan terveitä ihmissuhteita. Samalla ne antavat lapselle vahvan pohjan omalle itsetuntemukselle ja turvallisuuden tunteelle.

Lapsille suunnatut tunne- ja turvataitoja opettavat julkaisut ja oppimateriaalit voivat olla hyvä apu näiden taitojen harjoittelussa. Niissä käsitellään lapsen kehitystasoa ja tarjoavat erilaisia harjoituksia ja työkaluja tunteiden ja turvataitojen oppimiseen. Julkaisuissa voi olla esimerkiksi kuvia, tarinoita ja harjoitustehtäviä, jotka innostavat lasta osallistumaan ja oppimaan.

Tunteiden tunnistaminen ja turvallisuuden tunteiden kehittäminen ovat olennainen osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tunne- ja turvataitojen opettaminen auttaa lapsia kasvamaan itsevarmoiksi, empaattisiksi ja taitaviksi ihmisenä. Näillä taidoilla varustettu lapsi on paremmin valmistautunut kohtaamaan elämän haasteita ja rakentamaan hyviä ihmissuhteita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *