Kognitiivinen diskurssintutkimus

By | 12 marraskuun, 2023

Kognitiivinen diskurssintutkimus on tieteellinen lähestymistapa, joka keskittyy ihmisen mielen toimintaan ja käsityskykyyn diskurssin yhteydessä. Tämä lähestymistapa pyrkii ymmärtämään, miten ihmiset käsittelevät ja tulkitsevat erilaisia ​​puhe- ja tekstuaalisia medioita.

Kognitiivinen diskurssintutkimus perustuu kognitiivisen psykologian periaatteisiin, jotka korostavat ihmisen mielen toimintaa, kuten tietoisuutta, kieltä, ajattelua ja muistia. Tämä lähestymistapa pyrkii pureutumaan siihen, miten ihmiset käsittelevät ja tulkitsevat informaatiota, joka välittyy erilaisissa diskursiivisissa konteksteissa, kuten keskusteluissa, mainoksissa, uutisissa ja kirjallisissa teoksissa.

Kognitiivinen diskurssintutkimus hyödyntää monitieteellistä lähestymistapaa, joka yhdistää kognitiivisen psykologian, kielitieteen, semiotiikan ja kognitiivisen antropologian näkökulmia. Tämä lähestymistapa on tarjonnut uusia näkökulmia diskurssintutkimukseen ja auttanut selittämään ihmisten kognitiivisia prosesseja, kun he ovat vuorovaikutuksessa erilaisten diskurssien kanssa.

Kognitiivisen diskurssintutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat esimerkiksi skeemat, prototyypit, käsitteet ja kognitiiviset prosessit. Skeemat viittaavat mielen rakenteisiin, jotka auttavat meitä tulkitsemaan ja ymmärtämään informaatiota ympäristöstämme. Prototyypit ovat malliesimerkkejä tietyistä käsitteistä ja auttavat meitä hahmottamaan ja tulkitsemaan maailmaa. Käsitteet puolestaan ovat abstrakteja malleja, joita käytämme luokittelemaan ja ymmärtämään erilaisia ​​asiantiloja ja asioita.

Kognitiivinen diskurssintutkimus on tuonut uusia näkökulmia moniin eri tutkimusalueisiin, kuten kieleen, kulttuuriin, politiikkaan ja markkinointiin. Se on auttanut meitä ymmärtämään, miten kieli ja ajattelu liittyvät toisiinsa ja miten ne vaikuttavat ihmisten tapaan hahmottaa maailmaa.

Kaiken kaikkiaan kognitiivinen diskurssintutkimus tarjoaa mielenkiintoisen ja monitieteellisen lähestymistavan ihmisen kielelliseen ja kognitiiviseen toimintaan diskurssin yhteydessä. Tämä lähestymistapa mahdollistaa syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen siitä, miten ihmiset käsittelevät ja tulkitsevat informaatiota eri diskursiivisissa konteksteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *