Kognitiivinen didaktiikka

By | 10 marraskuun, 2023

Kognitiivinen didaktiikka on pedagoginen lähestymistapa, joka keskittyy opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen oppijan kognitiivisten prosessien näkökulmasta. Kognitiivinen didaktiikka perustuu kognition käsitteeseen, joka tarkoittaa tiedonkäsittelyä, oppimista ja ajattelua ihmisen mielessä. Didaktiikka puolestaan viittaa opetussuunnitelman, opetuksen ja oppimisen perusteisiin.

Kognitiivinen didaktiikka perustuu pitkälti kognitiivisen psykologian ja oppimisteorioiden tutkimukseen. Se pyrkii ymmärtämään, miten ihminen oppii, ja hyödyntämään tätä tietoa opetuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Kognitiivinen didaktiikka korostaa oppimisen syvällistä ymmärtämistä, tiedonrakentelua ja tietorakenteiden kehittymistä opetuksen keskiössä.

Kognitiivinen didaktiikka ottaa huomioon oppijan tiedonkäsittelyä ohjaavat kognitiiviset rakenteet ja pyrkii suunnittelemaan opetusta niin, että se tukee oppijoiden tiedon rakentumista, käsittelyä ja muistamista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi käyttämällä erilaisia oppimistehtäviä, jotka aktivoivat oppijoiden aiempaa tietoa ja taitoja.

Kognitiivinen didaktiikka painottaa myös oppimisen autonomisuutta ja aktiivista osallistumista oppimisprosessiin. Opiskelijoiden kannustaminen itsenäiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja soveltamiseen on keskeistä kognitiivisessa didaktiikassa. Opiskelijat ohjataan tiedostamaan omat tiedonkäsittelyn prosessinsa ja oppimaan tehokkaita strategioita tiedon omaksumiseen ja soveltamiseen.

Kognitiivisessa didaktiikassa korostetaan myös oppimisen arviointia ja palautetta osana opetusprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppijan tiedonrakentumisen prosessiin ja ymmärrykseen, ei pelkästään ulkoisesti näkyviin suorituksiin.

Kognitiivinen didaktiikka tarjoaa opettajille ja opetusjärjestelmille tieteelliseen tutkimukseen perustuvia työkaluja ja menetelmiä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Se kannustaa opettajia kehittämään opetustaan vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja tarjoamaan heille monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan kognitiivinen didaktiikka pyrkii edistämään oppijoiden oppimista ja ymmärryksen kehittymistä tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla pedagogisilla lähestymistavoilla. Se tarjoaa opettajille ja opiskelijoille työkaluja ja menetelmiä, jotka voivat edistää oppimisen tehokkuutta ja syvällisyyttä eri oppimistilanteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *