Kognitiivinen depressioteoria kolme uskomusta

By | 8 marraskuun, 2023

Kognitiivinen depressioteoria on yksi yleisimmin hyväksytyistä teorioista, jotka selittävät masennuksen syntyä ja ylläpitoa. Teoria perustuu ajatukseen siitä, että masennus johtuu negatiivisista ja vääristyneistä kognitioista, eli ajatuksista, jotka vaikuttavat ihmisen tunteisiin ja käyttäytymiseen. Teoriaan kuuluu kolme keskeistä uskomusta, jotka vaikuttavat masennuksen kehittymiseen.

Ensimmäinen uskomus koskee itseään. Masentuneella henkilöllä voi olla vääristynyt käsitys omasta itsestään ja omista kyvyistään. Hän saattaa kokea olevansa huonompi kuin muut tai epäonnistuvansa jatkuvasti. Tämä uskomus voi johtaa riittämättömyyden tunteeseen ja alentuneeseen itsetuntoon.

Toinen uskomus liittyy muihin ihmisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin. Masentunut henkilö saattaa kokea, että muut ihmiset eivät arvosta tai hyväksy häntä. Hän saattaa myös uskoa, että tulevat sosiaaliset tilanteet ovat todennäköisesti epäonnistumisia ja hän ei ole haluttu seurassa.

Kolmas uskomus liittyy tulevaisuuteen ja siihen, miten masentunut ihminen näkee sen. Hän saattaa ajatella, että tulevaisuus on synkkä ja toivoton, ja että asiat eivät tule koskaan muuttumaan paremmaksi. Tämä uskomus voi johtaa apatiaan ja toivottomuuteen.

Nämä kolme uskomusta vaikuttavat toisiinsa ja ylläpitävät masennusta. Negatiiviset ajatukset itsestä, muista ihmisistä ja tulevaisuudesta voivat johtaa masentuneen henkilön toimintaan ja käyttäytymiseen sellaisella tavalla, joka vahvistaa näitä uskomuksia. Esimerkiksi masentunut henkilö saattaa vältellä sosiaalisia tilanteita vahvistaen siten uskomusta siitä, että muut eivät arvosta häntä.

Kognitiivisen depressioteorian mukaan masennusta voidaan hoitaa muuttamalla näitä vääristyneitä kognitioita. Terapia voi auttaa masentunutta henkilöä tunnistamaan ja haastamaan negatiivisia ajatusmallejaan. Lisäksi käytetään kognitiivisia ja käyttäytymisterapian menetelmiä, joilla pyritään muuttamaan häiritseviä ajatuksia ja käyttäytymismalleja.

Vaikka kognitiivinen depressioteoria on hyvin vakiintunut ja hyväksytty tapa ymmärtää masennusta, on tärkeää huomioida, että masennuksen syntyyn ja ylläpitoon vaikuttaa monia eri tekijöitä, kuten biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät elementit. Jokainen masennuspotilas on yksilöllinen, ja hoitopotilaan on löydettävä juuri hänelle sopiva hoitomuoto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *