Kognitiivinen arviointi tupakointi

By | 27 lokakuun, 2023

Tupakointi on yksi maailman johtavista terveysongelmista, joka liittyy lukuisiin vakaviin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään, sydänsairauksiin ja keuhkoahtaumatautiin. Monet tupakoitsijat tietävät tietoisesti tupakoinnin haitoista, mutta silti he jatkavat tupakointiaan. Mikä saa ihmisen jatkamaan tupakointiaan, vaikka hän tietää sen haittavaikutukset? Kognitiivinen arviointi voi tarjota vastauksen tähän kysymykseen.

Kognitiivinen arviointi on menetelmä, johon käytetään erilaisia testejä ja mittareita tutkimaan yksilön kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja päätöksentekokykyä. Tutkimuksissa on havaittu, että tupakoitsijoilla voi olla poikkeavuuksia näillä kognitiivisen toiminnan alueilla verrattuna niihin, jotka eivät tupakoi. Esimerkiksi muistin ja keskittymiskyvyn heikkenemistä on havaittu tupakoitsijoilla.

Yksi tekijä, joka vaikuttaa tupakoitsijoiden päätöksentekoon, on viivästetyn palkitsemisen vaikutus. Viivästetyn palkitsemisen testissä henkilöä pyydetään valitsemaan välittömän palkinnon ja suuremman, mutta viivästyneen palkinnon välillä. Tupakoitsijat näyttäisivät olevan herkempiä välittömän palkinnon houkutukselle verrattuna suurempaan, mutta viivästyneeseen palkintoon. Tämä voi osaltaan selittää tupakoitsijoiden vaikeutta lopettamisessa.

Lisäksi on havaittu, että tupakoitsijat saattavat olla herkempiä positiivisille ärsykkeille, kuten tupakkamainoksille tai savukkeiden tuoksulle, verrattuna niihin, jotka eivät tupakoi. Tämä voi liittyä kognitiivisiin vääristymiin, kuten tunteisiin ja toimiin liittyvään vääristymään, jossa henkilö keskittyy automaattisesti positiivisiin ärsykkeisiin ja välttää negatiivisia ärsykkeitä, kuten tupakoinnin haitat.

Kognitiivisen arvioinnin avulla on myös tunnistettu tiettyjä kognitiivisia piirteitä, jotka saattavat altistaa henkilön tupakoinnille. Esimerkiksi heikompi inhibitiokyky, joka liittyy impulsiivisuuteen ja vaikeuteen hillitä houkutuksia, voi tehdä henkilöstä alttiimman tupakoinnille. Samoin kyky päätellä tai odottaa tulevia tapahtumia voi olla heikompi tupakoitsijoilla, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä suunnitella ja toteuttaa tupakoinnin lopettamisstrategioita.

Kognitiivisen arvioinnin tulokset voivat auttaa kehittämään tehokkaampia tupakoinnin lopettamisen interventioita. Tutkimusta on tehty muun muassa kognitiivisten harjoitusten hyödyntämisestä tupakoinnin lopettamisessa. Näissä harjoituksissa yksilöitä opetetaan havainnoimaan ja tunnistamaan kognitiivisia vääristymiä ja kehittämään strategioita näiden vääristymien hallitsemiseksi.

Kognitiivinen arviointi voi siis tarjota tärkeää tietoa tupakoinnin mekanismeista ja auttaa kehittämään parempia menetelmiä tupakoinnin lopettamiseen. Tulevaisuudessa tätä tietoa voidaan hyödyntää yksilökohtaisen tupakoinnin lopettamissuunnitelman luomisessa, joka ottaa huomioon jokaisen yksilön kognitiiviset ominaisuudet ja tarpeet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *