Kirkes kognitiivinen psykoterapia

By | 30 syyskuun, 2023

Kirkes-kognitiivinen psykoterapia on psykoterapiamenetelmä, joka yhdistää kognitiivista psykoterapiaa ja kehotietoisuustaitojen harjoittamista. Menetelmä perustuu ajatukseen siitä, että kehotietoisuuden lisääminen ja tietoisuus omista ajattelu- ja toimintamalleista auttaa ihmistä saavuttamaan paremman mielenterveyden.

Kirkes-kognitiivinen psykoterapia on kehitetty Suomessa ja se perustuu kognitiivisen psykoterapian ja Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) -menetelmän yhdistämiseen. Menetelmässä painotetaan kehotietoisuustaitoja, joilla tarkoitetaan kykyä havainnoida kehollisia tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita avoimin mielin ja hyväksyvästi.

Kognitiivinen psykoterapia keskittyy ajattelutapojen ja uskomusten muuttamiseen, jotta ihminen voi omaksua terveellisempiä ja toimivampia ajatus- ja toimintamalleja. Kirkes-kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään lisäksi kehittämään kehotietoisuustaitoja, jotta ihminen voi paremmin huomata ja ymmärtää keholliset reaktionsa ja tuntemuksensa.

Kirkes-kognitiivisen psykoterapian tarkoituksena on auttaa ihmistä saamaan parempi ote omasta elämästään, vahvistamaan itsetuntemustaan ja parantamaan mielenterveyttään. Menetelmää voidaan käyttää erilaisten mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, ahdistuksen ja stressin hoitoon.

Kirkes-kognitiivisessa terapiassa keskeistä on potilaan aktiivinen rooli oman terapiaprosessin aikana. Terapiassa potilasta kannustetaan harjoittamaan kehotietoisuustaitoja ja tarkkailemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Terapeutti voi käyttää erilaisia harjoituksia ja polkuja auttaakseen potilasta lisäämään kehotietoisuuttaan ja muuttamaan toimintamallejaan.

Kirkes-kognitiivinen psykoterapia on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi monien mielenterveysongelmien hoidossa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että menetelmä voi lievittää masennusta, ahdistusta, stressiä ja muita oireita sekä vähentää uusiutumisen riskiä. Lisäksi se voi auttaa potilasta oppimaan uusia taitoja ja resursseja, jotka edistävät pysyvää terveyttä ja hyvinvointia.

Kirkes-kognitiivinen psykoterapia ei kuitenkaan sovi kaikille, ja sen käyttöön tarvitaan koulutettu terapeutti. Terapia voi olla pitkäkestoinen prosessi, ja potilaan motivaatio ja sitoutuminen ovat tärkeitä menestyksen kannalta.

Kaiken kaikkiaan Kirkes-kognitiivinen psykoterapia on kehittynyt menetelmä, joka yhdistää kognitiivisen terapian ja kehotietoisuuden harjoittamisen tehokkaalla tavalla. Sen avulla ihmiset voivat oppia tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin omia ajattelu- ja toimintamallejaan, mikä edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *