Kieltäminen kognitiivinen dissonanssi

By | 28 syyskuun, 2023

Kognitiivinen dissonanssi on psykologinen ilmiö, joka ilmenee ristiriitana henkilön ajattelun, käyttäytymisen ja tuntemusten välillä. Kun henkilön uskomukset, arvot tai mielipiteet ovat ristiriidassa tosi asioiden tai omien tekojen kanssa, syntyy kognitiivista dissonanssia. Tällainen ristiriita voi aiheuttaa epämukavuutta ja ahdistusta, jota ihminen pyrkii välttämään erilaisin strategioin. Yksi näistä strategioista on kieltäminen.

Kieltäminen on yksi puolustusmekanismi, jonka avulla ihminen pyrkii vähentämään kognitiivista dissonanssia ja siten suojelemaan itseään epämiellyttäviltä ajatuksilta tai tunteilta. Tämä tapahtuu kieltämällä todellisuus tai vääristelemällä sitä omien uskomusten tai tarpeiden mukaisesti. Kieltämiseen voi liittyä erilaisia selittelyjä, oikeutteluja tai vääristyneitä käsityksiä, jotka auttavat ylläpitämään harmoniaa omassa mielessä.

Kieltämisen mekanismi voi olla erityisen vahva silloin, kun ristiriita liittyy syvään juurtuneisiin uskomuksiin tai arvoihin. Tällöin henkilö voi esimerkiksi kieltää tiettyjen tieteellisten tosiasioiden olemassaolon, jos ne uhkaavat hänen vakaumustaan tai maailmankuvaansa. Toisaalta kieltäminen voi liittyä myös arjen tilanteisiin, joissa henkilön omat teot tai valinnat ovat ristiriidassa hänen arvojensa tai ihanteidensa kanssa. Tällöin ihminen voi kieltää omat tekojensa merkityksen tai pyrkiä oikeuttamaan niitä erilaisten selittelyjen avulla.

Kieltäminen voi olla haitallista, koska se estää ihmistä kohtaamasta ja tunnistamasta todellisuutta sellaisena kuin se on. Tämä voi johtaa vääriin päätöksiin, epäterveeseen ajatteluun tai sosiaalisiin ongelmiin. Esimerkiksi kieltäminen voi estää henkilöä tiedostamasta tai hoitamasta omaa terveydentilaansa tai se voi haitata ihmissuhteiden rakentamista, kun henkilön on vaikea tunnustaa omia virheitään tai vastuutaan.

Kognitiivisen dissonanssin käsittely edellyttää sitä, että ihminen on avoin uusille tiedoille, kyseenalaistaa omat uskomuksensa ja kykenee kohtaamaan epämukavat tunteet. Tämä voi olla haastavaa, mutta se on myös välttämätöntä oman kasvun ja kehityksen kannalta. Kieltämisen sijaan on tärkeää pyrkiä tiedostamaan ristiriidat omassa ajattelussa, käyttäytymisessä tai tuntemuksissa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka edistävät henkilön hyvinvointia ja tasapainoa.

Kognitiivisen dissonanssin kohtaaminen ja sen käsittely vaativat itsetutkiskelua, avoimuutta ja halua muuttaa omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Tämä voi olla vaativa prosessi, mutta se voi myös tarjota mahdollisuuden oppia tuntemaan itseään paremmin, kehittää kriittistä ajattelua ja avata uusia ovia elämässä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *