Kellyn kognitiivinen teoria

By | 22 syyskuun, 2023

Kellyn kognitiivinen teoria on psykologinen teoria, joka keskittyy yksilön havaintoihin, tulkintoihin ja uskomuksiin. George Kellyn kehittämä teoria pyrkii selittämään, miten ihmiset yrittävät ennustaa ja selittää toimintaa ympärillään sekä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Teorian keskeinen ajatus on, että ihmiset pyrkivät ymmärtämään maailmaa luomalla henkilökohtaisia ​​käsityksiä ja teorioita. Nämä käsitteet toimivat kuin linssit, joiden avulla yksilöt tulkitaan ja ennustavat tulevaa toimintaa. Kelly kuvaa tätä prosessia kokemusverkostoksi, joka koostuu henkilökohtaisista konstrukteista.

Henkilökohtaiset konstruktit ovat yksilön omia tulkintoja ja uskomuksia maailmasta. Ne voivat olla esimerkiksi vastakkaisia ​​käsitteitä, kuten hyvä-paha, oikea-väärä tai turvallinen-vaarallinen. Näiden konstruktien avulla ihmiset yrittävät ymmärtää ja ennustaa toimintaa ympärillään sekä sopeutua uusiin tilanteisiin.

Teorian mukaan ihmiset eivät ole passiivisia havaintojen vastaanottajia, vaan aktiivisia tulkitsijoita. Yksilöiden konstruktioissa toimivat myös henkilökohtaiset tarpeet, tavoitteet ja kokemukset. Esimerkiksi ihminen, joka pitää hyvyyttä tärkeänä konstruktiona, saattaa tulkita muiden ihmisten toiminnan sen kautta. Samoin yksilön kokemukset ja aiemmat tapahtumat vaikuttavat hänen konstruktioihinsa.

Teoriassa korostetaan myös luottamuksen ja kyseenalaistamisen merkitystä. Jos yksilöllä on vahvoja ja joustamattomia konstruktioita, hän voi kärsiä tiedon hakuun ja uuden oppimiseen liittyvistä rajoituksista. Toisaalta, jos yksilöllä on liian heikkoja ja epävarmoja konstruktioita, hän voi olla altis ulkoisille vaikutteille ja manipuloinnille.

Kellyn kognitiivista teoriaa on sovellettu eri psykologian osa-alueilla, kuten persoonallisuuden tutkimuksessa, terapiassa ja organisaatiopsykologiassa. Se on auttanut ymmärtämään, miten yksilöt käsittelevät tietoa ja kuinka he rakentavat merkitystä maailmastaan.

Teoria on myös herättänyt kritiikkiä. Jotkut tutkijat ovat huomauttaneet, että teoria ei tarjoa yksityiskohtaisia ​​ohjeita siitä, miten konstruktioita syntyy tai muuttuu. Lisäksi teoria voi olla liian abstrakti ja vaikea soveltaa käytännön tilanteisiin.

Kaiken kaikkiaan Kellyn kognitiivinen teoria on tärkeä panos psykologian alalla. Se korostaa yksilön subjektiivista näkökulmaa ja tarjoaa viitekehyksen ymmärtää, miten ihmiset käyttäytyvät ja ajattelevat maailmassa. Teoria haastaa perinteiset psykologiset näkemykset determinismistä ja objektiivisuudesta, korostaen yksilön aktiivista roolia tulkinnassa ja merkitysten luomisessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *