Jyväskylä kognitiivinen psykoterapia opiskelu

By | 14 syyskuun, 2023

Jyväskylän kognitiivisen psykoterapian opiskelu tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan psykoterapian alalla. Jyväskylän yliopistolla on pitkät perinteet kouluttaa kognitiivisia psykoterapeutteja, ja tarjolla on sekä maisteri- että jatko-opintotasoista koulutusta.

Kognitiivinen psykoterapia on lähestymistapa, joka pyrkii ymmärtämään erilaisia ajattelun ja tunne-elämän yhteyksiä sekä auttamaan ihmisiä muuttamaan haitallisia ajattelu- ja käyttäytymismallejaan. Kognitiivisen psykoterapian avulla voidaan tehokkaasti hoitaa muun muassa masennusta, ahdistusta, syömishäiriöitä ja päihdeongelmia.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos tarjoaa maisteriohjelman kognitiivisessa psykoterapiassa. Ohjelma kestää kaksi vuotta ja sisältää sekä teoreettisia opintoja että käytännön harjoittelua. Opiskelijat oppivat muun muassa kognitiivisen terapian teoriaa ja käytäntöä, arviointimenetelmiä, tutkimusta psykoterapiasta sekä eettisiä näkökohtia terapiatyössä.

Maisteriohjelmaan valitaan opiskelijoita, joilla on jo psykologian maisterin tutkinto tai vastaava koulutus. Lisäksi edellytetään aikaisempaa työkokemusta mielenterveys- tai sosiaalialalta, sekä soveltuvuutta psykoterapeuttiseen työhön. Opiskelijat saavatkin ohjelman aikana mahdollisuuden harjoitella käytännön terapiatyötä aidoissa asiakastilanteissa ohjaavan psykoterapeutin valvonnassa.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa myös jatko-opintotasoista koulutusta kognitiivisessa psykoterapiassa. Jatko-opintoihin valituille tarjoutuu mahdollisuus syventää osaamistaan ja kehittää tutkimus- ja kliinistä osaamistaan psykoterapian alalla. Jatko-opinnot kestävät yleensä 3-4 vuotta ja edellyttävät jo psykologian lisensiaatin tai psykoterapeutin pätevyyttä.

Jyväskylän kognitiivisen psykoterapian opiskelu tarjoaa opiskelijoille hyvät edellytykset kehittää itseään ammattilaisina ja oppia uutta. Opintojen aikana opiskelijat pääsevät myös verkostoitumaan ja luomaan kontakteja oman alan ammattilaisten kanssa. Koulutuksen laatu ja maine sekä Jyväskylän yliopistolla että kognitiivisen psykoterapian alalla varmistavat, että valmistuneet terapeutit ovat päteviä hoitamaan asiakkaita itsenäisesti.

Jyväskylän kognitiivisen psykoterapian opiskelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja syventää ymmärrystään psykoterapiasta. Koulutus antaa valmiudet hoitaa psykoterapiaa kognitiivisella lähestymistavalla, joka on tutkitusti tehokasta ja tuloksellista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *