Jean piaget kognitiivinen lapsuus teoriat

By | 11 syyskuun, 2023

Jean Piaget oli sveitsiläinen psykologi ja filosofi, joka tuli tunnetuksi kognitiivisen kehityksen tutkijana. Hän kehitti monia teorioita, jotka auttoivat ymmärtämään, miten lapset oppivat ajatteluaan ja pystyvät käsittelemään tietoa ympäristöstään.

Piagetin teoriat perustuivat hänen havaintoihinsa lapsista ja heidän kyvystään ratkaista ongelmia ja luoda malleja maailmasta ympärillään. Hän uskoi, että lapset ovat aktiivisia oppijoita, jotka rakentavat omaa ymmärrystään ja tietämystään kokemuksensa perusteella.

Kognitiivinen kehitys tapahtuu Piagetin teoriassa eri vaiheissa. Ensimmäinen vaihe on sensomotorinen vaihe, joka kestää noin syntymästä kahden vuoden ikään. Tässä vaiheessa lapset oppivat havaintojen ja liikkeiden kautta. He oppivat esimerkiksi tarttumaan esineisiin ja tekemään yksinkertaisia liikkeitä.

Toinen vaihe on esikäsitteellinen vaihe, joka kestää noin kahden ja seitsemän ikävuoden välillä. Tässä vaiheessa lapset oppivat ajattelemaan symboleiden kautta ja käyttämään mielikuvitustaan. He alkavat myös ymmärtää esineiden jatkuvuuden ja säilyvyyden käsitteitä.

Kolmas vaihe on konkreettisten operaatioiden vaihe, joka kestää noin seitsemästä yhdeksään ikävuoteen. Tässä vaiheessa lapset oppivat käyttämään loogista ajattelua ja soveltamaan sitä konkreettisiin tilanteisiin. He alkavat myös ymmärtää määrällisiä ja tilallisia käsitteitä.

Viimeinen vaihe on formaalien operaatioiden vaihe, joka alkaa noin yhdeksän ikävuodesta ja jatkuu aikuisuuteen. Tässä vaiheessa lapset oppivat käyttämään abstraktia ja loogista ajattelua sekä ajattelemaan hypoteettisesti ja deduktiivisesti.

Piagetin teoriat ovat olleet merkittäviä kognitiivisen kehityksen tutkimuksessa, ja ne ovat auttaneet ymmärtämään, miten lapset oppivat ja kehittyvät ajattelussaan. Hänen teoriansa ovat myös vaikuttaneet kasvatukseen ja opetukseen, korostaen esimerkiksi lapsilähtöisyyttä ja aktiivista oppimista.

Vaikka Piagetin teoriat ovat saaneet paljon kannatusta, on myös esitetty kritiikkiä. Jotkut tutkijat ovat huomauttaneet, että hänen vaiheittaiset mallinsa ovat liian jäykkiä ja että lapset voivat edetä eri tahtia eri kehitysvaiheissa. Lisäksi on esitetty kritiikkiä siitä, että Piagetin näkemys lapsista passiivisina oppijoina ei välttämättä pidä paikkaansa.

Kaiken kaikkiaan Piagetin kognitiiviset teoriat ovat silti edelleen tärkeitä ja antavat paljon tietoa lapsen ajattelun kehityksestä. Niitä käytetään laajalti sekä tutkimuksessa että käytännön kasvatuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *