Jean piaget kognitiivinen lapsuus konkreettisten

By | 10 syyskuun, 2023

toimintojen vaiheessa.

Jean Piaget oli sveitsiläinen psykologi, joka teki merkittäviä tutkimuksia lapsen kognitiivisen kehityksen alueella. Hänen teoriansa ja tutkimuksensa ovat olleet vaikutusvaltaisia ja niitä pidetään edelleen merkittävinä kognitiivisen kehityksen tutkimuksessa.

Kognitiivinen lapsuus konkreettisten toimintojen vaiheessa on Piaget’n kehitysteorian neljäs vaihe, joka ajoittuu noin seitsemän ja yksitoista vuoden ikään. Tässä vaiheessa lapset siirtyvät ajattelunsa kehityksessä abstraktiimpien ajattelumallien käyttöön ja pystyvät ilmaisemaan ajatuksiaan entistä monimutkaisemmin.

Konkreettisten toimintojen vaiheessa lapset pystyvät ajattelemaan ja ymmärtämään asioita konkreettisten esineiden ja tapahtumien kautta. He ovat kykeneviä loogiseen ajatteluun ja pystyvät ratkaisemaan ongelmia käyttämällä konkreettisia konkreettisia toimintoja ja operaatioita. Esimerkiksi he voivat hahmottaa kokonaisuuksia ja eritellä osasia ja pystyvät ymmärtämään määräsuhteita.

Piaget’n mukaan tässä vaiheessa lapset ovat myös kykeneviä ymmärtämään toisten ihmisten näkökulmia ja tunteita entistä paremmin. He alkavat kehittää empatiakykyjään ja pystyvät ymmärtämään, että muut ihmiset voivat ajatella ja tuntea eri tavoin kuin he itse.

Konkreettisten toimintojen vaiheessa lapset myös alkavat kehittää kykyä ajatella tulevaisuutta ja käyttää tietyntyyppisiä loogisia ajattelumalleja. He voivat tehdä loogisia päättelyitä ja arvioida eri vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa. Tämä kehitys johtuu heidän kyvystään ajatella abstraktimpia käsitteitä ja tehdä ajatuksellisia yhteyksiä eri ideoiden välillä.

Piaget’n teorian mukaan lapsi alkaa siirtyä seuraavaan kehitysvaiheeseen, formaalien toimintojen vaiheeseen, noin yksitoista vuoden iässä. Tässä vaiheessa heidän ajattelunsa muuttuu vielä abstraktimmaksi ja he pystyvät käyttämään loogista päättelyä entistä monimutkaisimmissa tilanteissa.

Jean Piaget’n tutkimukset ja teoriat ovat olleet suuresti vaikuttamassa nykyiseen ymmärrykseemme lapsen kognitiivisesta kehityksestä. Kognitiivinen lapsuus konkreettisten toimintojen vaiheessa on tärkeä osa tätä kehitystä, jossa lapset siirtyvät abstraktimpaan ajatteluun ja kehittävät kykyjään loogiseen päättelyyn.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *