Jamk kognitiivinen oppimiskäsitys

By | 8 syyskuun, 2023

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on suomalainen korkeakoulu, joka tarjoaa laadukasta koulutusta monilla eri aloilla. Yksi keskeinen lähestymistapa opetuksessa on kognitiivinen oppimiskäsitys, joka korostaa oppimisen aktiivista ja ajattelupohjaista luonnetta.

Kognitiivinen oppimiskäsitys perustuu ajatukseen siitä, että oppiminen tapahtuu sisäisen tiedonkäsittelyprosessin kautta. Oppija ei passiivisesti vastaanota tietoa, vaan hän aktiivisesti käsittelee, jäsentelee ja muokkaa sitä omassa mielessään. Tämä prosessi perustuu oppijan aikaisempiin kokemuksiin, tietorakenteisiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Jamkissa kognitiivinen oppimiskäsitys näkyy monin eri tavoin. Opettajat pyrkivät luomaan opetustilanteita, joissa oppijat ovat aktiivisesti mukana ja pääsevät käyttämään omaa ajatteluaan. Oppimateriaaleja valittaessa pyritään valitsemaan sellaisia, jotka kannustavat oppijaa aktiiviseen tiedonkäsittelyyn ja ajatteluun. Esimerkiksi case-tehtävät ja ongelmanratkaisu harjoitukset ovat yleisiä opetusmenetelmiä Jamkissa, koska ne haastavat oppijan pohtimaan asioita ja soveltamaan oppimaansa.

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä myös palautteen merkitys korostuu. Jamkissa annetaan opiskelijoille paljon palautetta, jotta he voivat kehittää omaa ajatteluaan ja oppimisprosessiaan. Palautetta annetaan sekä vertaisilta opiskelijoilta että opettajilta. Vertaispalautteen avulla opiskelijat voivat jakaa ajatuksiaan toistensa kanssa ja oppia toinen toisiltaan. Opettajat puolestaan antavat palautetta opiskelijoiden työskentelystä ja kehityksestä, jotta opiskelijat voivat tietää, miten he suoriutuvat ja mitä heidän tulisi kehittää.

Kognitiivinen oppimiskäsitys soveltuu hyvin myös Jamkin ammattiin opettamiseen. Esimerkiksi terveysalan koulutuksessa opiskelijoiden tulee omaksua paljon tietoa ja taitoja, joita heidän tulee soveltaa käytännön työssään. Kognitiivinen oppimiskäsitys antaa opiskelijoille työkaluja omaksua ja käsitellä tietoa tehokkaasti ja auttaa heitä kehittämään kykyään soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa.

Jamkissa kognitiivinen oppimiskäsitys näkyy myös opetussuunnitelmissa, joissa korostetaan opiskelijoiden tietojen ja taitojen kehittämistä sekä kykyä soveltaa oppimaansa käytännössä. Opetussuunnitelmissa on myös painotettu yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oppimaansa aidoissa työympäristöissä.

Kognitiivinen oppimiskäsitys on vahva ja keskeinen osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia. Se kattaa sekä opettajien että opiskelijoiden aktiivisen roolin oppimisprosessissa sekä korostaa ajattelun, tiedonkäsittelyn ja soveltamisen merkitystä. Tästä syystä Jamk on suosittu oppilaitos, joka tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja monipuolista oppimista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *