Jaakkola t 2013 liikunta kognitiivinen suoriutuminen ja koulumenestys

By | 7 syyskuun, 2023

Liikunta, kognitiivinen suoriutuminen ja koulumenestys ovat kaikki tärkeitä tekijöitä lapsen kehityksessä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen liikunta voi parantaa kognitiivista suoriutumista ja siten myös koulumenestystä.

Vuonna 2013 tehtiin Jaakkola ja hänen kollegoidensa johdolla tutkimus, jossa tarkasteltiin liikunnan ja kognitiivisten toimintojen välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin suomalaisilla kouluikäisillä lapsilla ja siinä käytettiin erilaisia testejä ja mittareita arvioimaan liikunnan ja kognitiivisen suoriutumisen välisiä suhteita.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että korkeampi fyysinen aktiivisuus liittyi parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen. Erityisesti kestävyysliikunta, kuten juokseminen ja pyöräily, korreloi positiivisesti lapsen oppimistuloksiin ja kognitiivisiin kykyihin.

Jaakkola ja hänen tiiminsä havaitsivat myös, että liikunnalla oli suotuisa vaikutus tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn. Lapset, jotka harjoittivat enemmän liikuntaa, saavuttivat parempia tuloksia tehtävissä, jotka vaativat huomiokykyä ja keskittymistä.

Lisäksi tutkimus osoitti, että liikunta voi vaikuttaa positiivisesti muistiin ja tiedonkäsittelytaitoihin. Lapset, jotka osallistuivat säännöllisesti liikuntaan, pärjäsivät paremmin muistitestissä ja kykenivät käsittelemään informaatiota tehokkaammin.

Liikunta vaikuttaa myös positiivisesti lapseen kokonaisvaltaisesti. Se auttaa hallitsemaan stressiä ja ahdistusta sekä parantaa mielialaa ja itsetuntoa. Tämä voi edelleen vaikuttaa koulumenestykseen ja oppimiseen.

Vaikka Jaakkola ja hänen tiiminsä löysivät positiivisia yhteyksiä liikunnan ja kognitiivisen suoriutumisen välillä, on tärkeää huomata, että tulokset eivät välttämättä tarkoita kausaalisuutta. Muut tekijät, kuten perimä ja ympäristö, voivat myös vaikuttaa lapsen kognitiiviseen suoriutumiseen ja koulumenestykseen.

Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin kannustavat siihen, että liikunnalle tulisi antaa enemmän tilaa koulupäivän aikana. Koulujen tulisi panostaa riittäviin liikuntamahdollisuuksiin ja kannustaa oppilaita osallistumaan aktiivisesti fyysiseen aktiivisuuteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2013 toteutettu Jaakkola ja hänen tiiminsä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuksia, jotka osoittavat, että liikunta voi parantaa kognitiivista suoriutumista ja koulumenestystä. Säännöllisellä liikunnalla on positiivisia vaikutuksia lapsen oppimistuloksiin, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, muistiin ja tiedonkäsittelytaitoihin. Näin ollen liikuntaa tulisi edistää entistä enemmän osana koulupäivää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *